Tag Archives: อนาคต

8 สัญญาณเตือน เธอต้องพักเพราะงานหนักเกินไป!

รู้แล้วว่าการทำงานจะนำพามาซึ่งเงินทองที่ทำให้เราใช้สอยอย่างสบาย แต่บางครั้งการทำงานมากเกินไปก็ทำให้ชีวิตเหนื่อยล้าและมีปัญหาตามมา จะดีกว่าหรือเปล่า… หากมีอาการเหล่านี้แล้วคุณจะพักผ่อนบ้างเพื่อไม่ให้สายเกินไป

เพราะโลกจริงไม่ได้สวย!! 6 ข้อแด่ “คนทำงาน” เพื่ออนาคตที่สดใส

เฮียเชื่อว่าทุกคนต้องการที่จะมีชีวิตที่สมดุล แต่ความจริงที่ต้องพบเจอก็คือ ไม่ง่ายเลยที่จัดการทุกอย่างในชีวิตให้เป็นไปอย่างใจต้องการ ยิ่งกับเรื่องของ “อนาคต” เป็นสิ่งที่คาดหวังมากไม่ได้ จะอย่างไรก็ดี เหมือนว่าจะต้องขึ้นอยู่กับที่ปัจจุบันเราใช้ชีวิตไปอย่างไร ในเรื่องของการทำงานก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะมีอนาคตที่สดใสในเรื่องของงาน