Tag Archives: ห่างไกลภูมิแพ้

ดูแลรอบตัวอย่างไร? ให้ห่างไกลภูมิแพ้

“ภูมิแพ้” เป็นโรคที่พบบ่อยทั่วโลก จากการสำรวจในประเทศไทยพบว่า มีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้น 3-4 เท่าภายในระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา โดยสาเหตุของโรคนี้เกิดจากการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ของคน ๆ นั้น แม้วิธีการป้องกันภูมิแพ้นั้นยังไม่สามารถทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เราสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอาการภูมิแพ้ได้ด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ห่างไกลภูมิแพ้ วิธีดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ห่างไกลภูมิแพ้ ห้องนอน ไม่นำตุ๊กตายัดไส้ด้วยนุ่น หรือขนสัตว์ไว้ในห้องนอน ที่นอน หมอน เลือกใช้ใยสังเคราะห์…