Tag Archives: หูอื้อ

บ้านหมุนไม่ใช่แค่น้ำในหูไม่เท่ากัน มีสาเหตุจากโรคอื่นด้วย!

“อาการบ้านหมุน” เป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความรำคาญและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก ทำให้ผู้ป่วยที่มีอาการเวียนศีรษะ ซึ่งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุหรือเกิดอันตรายได้ คนส่วนมากมักเข้าใจว่าสาเหตุของอาการ “บ้านหมุน” เกิดจากโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน แท้จริงแล้ว ยังเกิดจากสาเหตุอื่นได้อีก!

หูอื้อติดต่อกัน ไร้สาเหตุ สัญญาณของโรคอะไรหรือเปล่า?

เพื่อนๆ เคยมีอาการหูอื้อไม่รู้สาเหตุมั้ยครับ ไม่ได้เดินทางไปไหนที่อยู่บนที่สูง ไม่ได้อยู่ในที่ๆ มีเสียงดังมากจนเกินไป แต่กลับหูอื้อติดต่อกันมากกว่า 2-3 วัน เวลาพูดหรือฟังจะมีเสียงลงหวีดๆ ดังอยู่ในหู