Tag Archives: หูอื้อติดต่อกัน

หูอื้อติดต่อกัน ไร้สาเหตุ สัญญาณของโรคอะไรหรือเปล่า?

เพื่อนๆ เคยมีอาการหูอื้อไม่รู้สาเหตุมั้ยครับ ไม่ได้เดินทางไปไหนที่อยู่บนที่สูง ไม่ได้อยู่ในที่ๆ มีเสียงดังมากจนเกินไป แต่กลับหูอื้อติดต่อกันมากกว่า 2-3 วัน เวลาพูดหรือฟังจะมีเสียงลงหวีดๆ ดังอยู่ในหู