Tag Archives: หอบเหนื่อย

“หายใจลำบาก” อาการรุนแรงที่มีสาเหตุจากหลายโรค

แม้ไม่ใช่โรค แต่กลับสร้างความทุกข์ทรมานไม่แพ้การเจ็บป่วยที่ต้องล้มหมอนนอนเสื่อหรือเข้าโรงพยาบาล สำหรับอาการ “หายใจลำบาก” (Dyspnea)ซึ่งหากใครมีอาการนี้ควรต้องรีบพบแพทย์หรือไปโรงพยาบาลฉุกเฉินเสมอ คำถามที่หลายคนอยากรู้ คือ โรคใดบ้างที่เป็นสาเหตุของอาการหายใจลำบาก??