Tag Archives: หม้อ

ไปหาหมอ กรุณาพกคำถาม 5 ข้อนี้ไปด้วย!!!

ถึงเวลาไม่สบายแล้วต้องไปหาคุณหมอ วินาทีที่นั่งต่อหน้าหมอ เราจะเหมือนถูกมนต์สะกด คือ ทุกอย่างเงียบกริบ ไม่หือไม่อือ นั่นพยักหน้า ค่ะ ค่ะ อย่างเดียว แล้วก็เดินกลับออกมาแบบไม่รู้ว่าคุณหมอว่าอย่างไร หันมาถามคนที่ไปด้วยกันเอง ซึ่งตอบไม่ได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นจ่ายค่าหมอแล้วต้องได้คำตอบให้ครบ

เลือกใช้หม้อให้ตรงเมนู วิถีของคนสุขภาพดี

เฉลยเลยแล้วกันนะครับ วันนี้จะเป็นเรื่องของเคล็ดลับการเลือกหม้อให้เหมาะกับการใช้งานและเมนูที่ทำ พร้อมแล้วก็เริ่มกันเล้ย!!!