Tag Archives: หน้าคอมพ์

ปรับสมดุลสุขภาพคนทำงานหน้าคอมพ์ยังไงให้ถูกวิธี

ออฟฟิศหรือที่ทำงานถือเป็นบ้านหลังที่สองของคนวัยทำงานก็ว่าได้ เพราะต้องใช้ชีวิตในที่แห่งนี้เป็นระยะเวลาใกล้เคียงกับการใช้ชีวิตในบ้านตัวเอง ฉะนั้น หากคุณมีพฤติกรรมทำร้ายสุขภาพขณะทำงาน เช่น นั่งท่าเดิมนานๆ จ้องหน้าจอนานๆ รวมถึงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้