Tag Archives: หน่อไม้ปี๊บปรับกรด

โบทูลิซึ่ม… โรคอาหารเป็นพิษอันตรายถึงชีวิต!

โรคโบทูลิซึม (Botulism) คือ โรคผิดปกติทางระบบประสาทที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน ซึ่งเกิดจากการได้รับพิษ ชื่อ “โบทูลินัมทอกซิน” ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ “คลอสตริเดียม โบทูลินัม” ถือเป็นพิษที่มีความรุนแรงมากที่สุดชนิดหนึ่ง หากเทียบปริมาณกับพิษชนิดอื่นๆ พิษชนิดนี้ใช้ปริมาณน้อยที่สุด ในการทำให้ร่างกายเกิดอาการ