Tag Archives: หญิงตั้งครรภ์กับคาร์โบไฮเดรต

แม่ท้องต้องรู้ กินคาร์โบไฮเดรตยังไงให้ดีต่อสุขภาพ?

สิ่งสำคัญในการที่จะมีสุขภาพขณะตั้งครรภ์ที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับการรับประทานอาหารให้ครบหมวดหมู่ในปริมาณที่พอเหมาะ หลีกเลี่ยงสารที่เป็นอันตราย รวมถึงการควบคุมน้ำหนักให้เพิ่มอย่างเหมาะสม ในส่วนของอาหารการกินนั้น หนึ่งในสารอาหารที่จำเป็นสำหรับคุณแม่ท้อง คือ คาร์โบไฮเดรต ซึ่งต้องกินให้ถูกวิธี