Tag Archives: ส่งเสริมพัฒนาการทารก

เสริมสร้างพัฒนาการเบบี๋ให้แข็งแรงตามช่วงอายุ

วินาทีแรกที่ทารกน้อยได้ออกมาสัมผัสกับโลกภายนอกท้องแม่ สมองของเบบี๋ก็เริ่มทำงาน เรียกว่าพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเขา จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่และผู้เลี้ยงดู ในการสร้าง ส่งเสริม และกระตุ้นพัฒนาการของลูกน้อยให้มีความฉลาดรอบด้าน ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตอย่างเปี่ยมคุณภาพค่ะ