Tag Archives: สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส

แบคทีเรียชื่อแปลกปนเปื้อนใน “หอยแมงภู่” ของโปรดใครให้ระวัง!

ยังคนเป็นปัญหาที่เหล่าคนรักสุขภาพต้องให้ความสนใจและเฝ้าระวัง สำหรับสารปนเปื้อนในอาหาร โดยเมื่อไม่นานมานี้กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยผลการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร พบว่า มีแนวโน้มดีขึ้น 2 กลุ่มคือยาฆ่าแมลง สารเร่งเนื้อแดงลดลง ส่วนสารบอแรกซ์ฟอร์มัลดีไฮด์ สารกันรา สารฟอกขาวแนวโน้มคงที่ ที่เป็นปัญหามากคือการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร