Tag Archives: สแตฟฟีโลค็อกคัส

ทุกเรื่องราวที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ “ฝีฝักบัว”

“ฝีฝักบัว” (Carbuncle) คือการติดเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มสแตฟฟีโลค็อกคัส(Staphylococcus)ที่ต่อมไขมันและที่ขุมขนของผิวหนัง ลุกลามจนรวมกันเป็นกลุ่มก้อน มีหนองสะสมจนมีลักษณะเป็นก้อนหนองเรียกว่าเป็น “ฝีฝักบัว”(โดยทั่วไปฝีมักขึ้นเพียงหัวเดียว แต่กรณีที่ขึ้นหลายหัว ติดๆ กัน จะเรียกว่า “ฝีฝักบัว”)