Tag Archives: สุขภาพคนไทย

คนไทยร้อยละ 74 กินผักผลไม้ไม่เพียงพอ!

“ผักและผลไม้” คือ อาหารที่จำเป็นทั้งต่อมนุษย์และสัตว์ ในส่วนของมนุษย์นั้นอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย การรับประทานผักผลไม้เป็นประจำจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง และมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโต ปัญหาคือ ผลสำรวจพบว่า คนไทยร้อยละ 74 กินผักผลไม้ไม่เพียงพอ!!