Tag Archives: สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อม

3 พฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิด “ข้อเข่าเสื่อม” ตั้งแต่อายุยังน้อย

ตามปกติแล้วกลุ่มเสี่ยงของ “โรคข้อเข่าเสื่อม” จะเป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เนื่องจากกระดูกอ่อนผิวข้อจะเสื่อมสภาพไปตามธรรมชาติ ทำให้น้ำหนักตัวกดทับเข่าโดยตรง จึงทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อม แต่ปัจจุบันด้วยไลฟ์สไตล์ต่างๆ ที่เปลี่ยนไป ทำให้โรคนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้กับวัยรุ่นและวัยทำงานเช่นกันค่ะ