Tag Archives: สาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ

ปาร์ตี้ปีใหม่ห่างไกล “โรคอาหารเป็นพิษ” ด้วยทริค “สุก-ร้อน-สะอาด”

ปีใหม่ไม่พลาดกับเรื่องอาหารการกินที่ต้องคำนึงถึงความสะอาดและสุขอนามัย ห่างไกลโรคอาหารเป็นพิษ