Tag Archives: สาเหตุของภูมิแพ้

รู้ทันสาเหตุของ “ภูมิแพ้” พร้อมวิธีบรรเทาอาการ

“ภูมิแพ้” นับเป็นหนึ่งในโรคยอดนิยมที่เป็นกันมากทั่วโลก โรคภูมิแพ้มักไม่ค่อยรุนแรงถึงชีวิตของผู้ป่วยส่วนใหญ่ แต่จะส่งผลรบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ฉะนั้น การรู้เท่าทันเกี่ยวกับภูมิแพ้ ไม่เพียงช่วยให้สังเกตอาการเบื้องต้นได้ ยังนำไปสู่การดูแลป้องกันตนเองได้อย่างเหมาะสม