Tag Archives: สาร

ระวัง! อันตรายจาก “ตึก” พบสารทำลายสุขภาพมนุษย์ออฟฟิศ

ดร.สร้อยสุดา เกสรทอง ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข กล่าววไว้ในหนังสือ SBS โรคจากการทำงานในตึกว่า สิ่งปนเปื้อนในอากาศที่อาจก่อความเจ็บป่วยแก่คนทำงานในอาคารสามารถเรียงลำดับได้ดังต่อไปนี้…

“ซีโนเอสโทรเจน” สารร้าย กินแล้วแก่โดนแล้วเหี่ยว ไม่อยากพังต้องเลี่ยง!

เรื่อง “แก่” ใครๆ ก็กลัว ผู้รู้จึงพากันหาสาเหตุและวิธีป้องกันเพื่อให้ทุกคนยังสามารถคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวต่อไปนานๆ มาดามได้ข้อมูลจากชีวจิตมากับตัวการทำแก่พร้อมแนะนำทางออกนับเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้เราแก่ช้าลง!