Tag Archives: สารเคมีอันตราย

พลาสติกก่อวิกฤตสร้าง “โรคอ้วน” ไม่รู้ตัว

เราเคยรู้แค่ว่า ถ้าสารนี้สะสมในร่างกายมาก จะทำให้เกิดอาการเหนื่อยล้า เบื่ออาหาร คลื่นไส้ ระบบประสาทและระบบสืบพันธุ์ผิดปกติ เป็นต้น เมื่อไม่นานมานี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โมนิกา ลินด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุปป์ซาลา บอกว่า…