Tag Archives: สังคมผู้สูงวัย

รู้หรือไม่? อาหารอะไรบ้างที่ดีกับสุขภาพผู้สูงวัย

ทุกช่วงวัยล้วนต้องการอาหารที่แตกต่างกันไป เช่น วัยเด็กต้องการโปรตีนและไขมันเพื่อการเจริญเติบโต การทำงานของระบบต่างๆ ส่วนวัยผู้ใหญ่ร่างกายเติบโตเต็มที่แล้ว จึงเน้นอาหารที่มีเส้นใยสูง คำถามคือ วัยผู้สูงอายุควรรับประทานอาหารประเภทใด เพื่อนำไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และสร้างความต้านทานโรค