Tag Archives: สอนเด็กให้หลีกเลี่ยงจุดอันตราย

พ่อแม่กับการสอนให้ลูกมีทักษะชีวิตเพื่อความปลอดภัย

นอกจากในตำราเรียน พ่อแม่ควรสอนทักษะการใช้ชีวิต การปกป้องตัวเอง และการเอาตัวรอดให้ลูดๆ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต