Tag Archives: สอนวัยรุ่นเรื่องเพศ

รวมวิธีป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น

“วัยรุ่น” เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ อยากรู้ อยากลอง ที่สำคัญร่างกายจะเริ่มสร้างฮอร์โมนเพศ ทำให้เกิดพัฒนาการทางเพศ และอารมณ์ทางเพศ ซึ่งแม้จะเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดกับมนุษย์ทุกคน แต่ในวัยรุ่นที่กำลังอยู่ในวัยเรียน คงไม่ดีแน่หากเกิดพลาดพลั้งตั้งครรภ์ขึ้นมา!!

วัยรุ่นกับเรื่องเพศ พ่อแม่ควรสอนลูกด้วยตัวเองมั้ย?

ฮอร์โมนเพศชายและหญิงเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ร่างกายของเด็กวัยรุ่นเปลี่ยนแปลง และเริ่มปรากฏลักษณะทางเพศที่สมบูรณ์เหมือนในผู้ใหญ่ ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เองจึงทำให้วัยรุ่นเป็นวัยที่จำเป็นต้องได้รับการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างมาก คำถามคือ ใครล่ะจะเป็นผู้ทำหน้าที่แนะนำเรื่องเพศแก้วัยรุ่น?