Tag Archives: สงสัย

5 คำถาม TRUTH or DARE! ความจริงเรื่องบนเตียงที่น่าสงสัย

เซ็กส์เป็นเรื่องธรรมชาติ ไม่ว่าหญิงหรือชายต่างมีความลับและอยากรู้เรื่องเพศกันทั้งนั้น บางคนมีความรู้สึกทางเพศรุนแรงกว่าบุคคลอื่น ซึ่งความแตกต่างนั้นเกิดจากการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อม คุณอาจคิดไปว่าตัวเองมีเซ็กส์ที่ผิดปากคนอื่น แต่นี่อาจเป็นเรื่องปกติสำหรับทุกคนก็ได้