Tag Archives: ศิริราช

BDMS จับมือ ศิริราช ยกระดับความร่วมมือกับ เอ็มดี แอนเดอร์สัน ศูนย์มะเร็งอันดับหนึ่งของโลก

ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “Your Trusted Healthcare Network” ต่อเนื่อง ครั้งแรกของความร่วมมือระหว่างสามสถาบันโดยองค์กรแพทย์ภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา