Tag Archives: วิธีเลือกซื้อน้ำแข็ง

เคล็ดลับดับร้อนด้วย น้ำแข็ง + ไอศกรีม อย่างปลอดภัย

เพราะอากาศที่ร้อนอบอ้าวในฤดูร้อนของบ้านเราคนส่วนใหญ่จึงนิยมดื่มน้ำใส่น้ำแข็งน้ำ ทั้งน้ำเปล่าน้ำอัดลม เครื่องดื่มเย็นต่างๆ รวมถึงไอศกรีม เพื่อดับกระหายคลายร้อนแต่การบริโภคน้ำดื่ม น้ำแข็ง หรือไอศกรีมที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเก็บไม่ดี อาจเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อจุลินทรีย์จนนำไปสู่โรคอุจจาระร่วงได้