Tag Archives: วิธีขจัดไรฝุ่น

“ทำความสะอาดบ้าน” วิธีง่ายๆ ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว “การทำความสะอาดบ้าน” ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่เราไม่ควรมองข้าม เพราะบ้านที่ไม่ได้รับการดูแลและทำความสะอาด ย่อมเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรครวมถึงพาหะนำโรคต่างๆ ส่งผลให้เราเจ็บป่วยและเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ ว่าแต่เราจะทำความสะอาดบ้านอย่างไรให้ได้ผลดีและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค??