Tag Archives: วิธีการป้องกันโรคเมลิออยโดสิส

ฤดูฝนนี้ ระวังป่วยโรคเมลิออยโดสิส อันตรายถึงตาย

ในช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนตกในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และอาจมีน้ำท่วมขัง การทำกิจกรรมที่ต้องสัมผัสดินและน้ำโดยตรง เช่น ทำการเกษตร การประมง ทำให้ต้องลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำเป็นเวลานาน รวมถึงควรระวังเรื่องการดื่มน้ำไม่สะอาด เพราะเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุของโรคเมลิออยโดสิส