Tag Archives: วิตมินบี

เคล็ดลับทรงผมสวยและรับการบำรุงไปพร้อมกัน

ยุคโควิดอาจจะทำให้ไลฟ์สไตลด์บางอย่างของเราเปลี่ยนไป เช่นการทำงาน work from home เข้ามามีบทบาทมากขึ้น และเริ่มมีประชุมทั้งในที่ทำงานหรือออนไลน์ที่เข้ามาแทนที่ แต่ยังไงความสวยความงาม และดูดีต้องมีอยู่เสมอ เริ่มจากทรงผมของเราก่อนเลยค่ะ ไม่ว่าจะทำงานที่บ้านหรือที่ทำงานคุณควรดูแลให้เส้นผมให้สุขภาพดีอยู่เสมอ