Tag Archives: วัยรุ่นสูบบุหรี่

วัยรุ่นสูบ “บุหรี่ไฟฟ้า” เพราะเท่… พ่อแม่ต้องปลูกฝังให้ถูก

เพราะวัยรุ่นเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ เปี่ยมด้วยความอยากรู้อยากลอง หากมีจิตใจที่อ่อนแอหรือมีความเชื่อผิดๆ ก็ย่อมถูกชักจูงไปในทางเสื่อมโดยง่าย ในส่วนของการสูบบุหรี่นั้น เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมอันเกิดจากความอยากรู้อยากลองที่มักมีจุดเริ่มต้นในช่วงวัยรุ่น โดยมีจำนวนไม่น้อยที่มองว่าการสูบบุหรี่ดูเท่!!