Tag Archives: วัคซีนสร้างภูมิต้านทานทางจิตใจให้แก่เด็ก

เพิ่มวัคซีนทางใจให้เบบี๋ โตไปไม่สร้างปัญหาสังคม

โรคบางโรคสามารถป้องกันได้ด้วยการให้วัคซีน เช่น โปลิโอ คอตีบ แต่ในด้านสุขภาพจิตใจ ยังไม่มีการผลิตวัคซีนป้องกันเป็นผลสำเร็จ ทั้งนี้ วัคซีนใจแม้ไม่มีขายแต่สามารถได้มาจากการเลี้ยงดูเป็นหลัก ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตฟันธงว่าพ่อแม่เป็นบุคคลสำคัญที่จะให้วัคซีนใจแก่ลูก เริ่มตั้งแต่แรกเกิดและต่อเนื่อง

CLOSE
CLOSE