Tag Archives: วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน

วัคซีนโปลิโอสูตรใหม่ “ฉีด 2 เข็ม หยอด 3 ครั้ง”

พ่อแม่ที่มีลูกน้อยต้องรู้ วีคซีนโปลิโอสูตรใหม่สำหรับรับมือกับปลิโอสายพันธุ์ สายพันธุ์ที่ 2 ที่มีการแพร่ระบาดสูงขึ้น