Tag Archives: ล้างแผล

6 ข้อควรรู้ เมื่อต้องดูแลแผลเจ้าตัวซน

อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก ๆ สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหลานอยู่ในวัยซน เนื่องจากเด็กวัยนี้อยู่ไม่นิ่ง ซุกซน ชอบสำรวจ จึงมักเสี่ยงต่อการได้รับบาดแผลจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ได้ง่าย จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะต้องป้องกันและดูแลไม่ให้เจ้าตัวซนบาดเจ็บ นอกจากนี้พ่อแม่ผู้ปกครองควรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลบาดแผลด้วย

Badcohol! เชื่อหรือไม่? แอลกอฮอล์ล้างแผล…แสบฟรี แถมยังหายช้าอีก

“ยิ่งแสบ ยิ่งดี!” จำได้ว่าประโยคสั้นๆนี้ คุณแม่ของผมมักพูดกรอกหูเสมอ เวลาที่ท่านต้องเช็ดล้างทำบาดแผลให้สมัยยังเป็นเด็ก เดิมทีก็ไม่ค่อยจะเชื่อนัก “มันจะดีได้อย่างไร แสบเป็นบ้า!” นานวันเข้าจนอาศัยร่างนี้ได้ 25 ปี ผมก็เกิดเชื่ออย่างสนิทใจแบบนั้นมาตลอดว่า ใช้แอลกอฮอล์ล้างแผล ที่มันแสบเพราะมันฆ่า