Tag Archives: ลูก แพ้

หนูเป็นผื่นจากการสัมผัส…. เพราะภูมิแพ้หรือระคายเคืองนะ??

หากคุณแม่พบลักษณะของผื่นที่เกิดจากการสัมผัสสารที่ระคายเคืองอย่างอ่อนๆ เป็นเวลานานๆ ผื่นที่เกิดขึ้นอาจมีลักษณะแดง และมีอาการคันร่วมด้วย หรือลักษณะของผื่นที่เกิดจากการสัมผัสสารระคายเคืองอย่างแรง จะมีลักษณะเป็นตุ่มน้ำใส หรือตุ่มหนอง จะมีอาการคันมาก