Tag Archives: ลูกหัดคลาน

สังเกตจากอะไรเมื่อลูกรักถึงวัยเริ่มคลาน

เด็กทารกส่วนใหญ่จะเริ่มคลานเมื่ออายุประมาณ 6-10 เดือน แต่เด็กบางคนอาจเริ่มคลานช้าหรือเร็วกว่าช่วงเวลาดังกล่าวได้ หรือบางคนอาจไม่คลานแต่พัฒนาเป็นการหัดเดินเลยก็มี ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากเด็กแต่ละคนนั้นมีพัฒนาการและความพร้อมของร่างกายที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะ