Tag Archives: ลดพุงลดโรค

ห่างไกลโรคอ้วนลงพุง ด้วย 7 เคล็ดลับกินถูกวิธี ทำได้ไม่ยาก

ด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบ พฤติกรรมที่เน้นการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม เพิ่มขึ้น แต่กินผัก ผลไม้ลดลง รวมทั้งการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอของผู้คนยุคนี้ ล้วนส่งผลต่อสุขภาพและเพิ่มความเสี่ยงให้กับโรคอ้วนลงพุงมากขึ้น ทั้งนี้ เราสามารถลดความเสี่ยงโรคอ้วนลงพุงได้ ด้วย 7 เคล็ดลับกินถูกวิธี ทำได้ไม่ยาก