Tag Archives: ลดขนม

วิธีปรับพฤติกรรมเพื่อลดน้ำหนัก

การทำให้อาหารพลังงานสูง เช่น อาหารทอด และขนมกรุบกรอบ อยู่ไกลตัว ช่วยลดโอกาสการกินอาหารเหล่านั้นลง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมหรือลดน้ำหนัก