Tag Archives: รากประสาทคอ

“โรครากประสาทคอ” อีกหนึ่งโรคร้ายที่คนไทยป่วยกันมากขึ้น

ติดโผหนึ่งในโรคทางเส้นประสาทที่คนไทยป่วยกันมากขึ้น สำหรับ “โรครากประสาทคอ” โดยโรคนี้เกิดจากการถูกกดเบียด หรือการอักเสบ ส่งผลให้เกิดอาการปวดร้าวตามรากประสาท เช่น ปวดต้นคอร้าวไปที่สะบัก ไหล่ ชาแขน กล้ามเนื้ออ่อนแรง อาจมีการรับความรู้สึกสัมผัสเพี้ยนจากการที่เลือดไปเลี้ยงรากประสาทลดลง