Tag Archives: รักษาโรคอัลไซเมอร์

พัฒนาการในการวินิจฉัยและรักษา “โรคอัลไซเมอร์” ด้วยเทคโนโลยีสุขภาพ

โรคอัลไซเมอร์ เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมทั่วโลก แม้อัลไซเมอร์จะเป็นโรคที่ยังไม่มีวิธีรักษาให้หายได้ แต่สามารถชะลอการเกิดหรือชะลอการเสื่อมถอยของโรคสมองเสื่อมให้ช้าที่สุดได้ ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง