Tag Archives: รักทางไกล

Long Distance Relationship รักทางไกล ทำอย่างไรให้หัวใจยังแน่นแฟ้น

สำหรับใครที่จำเป็นต้องอยู่ห่างไกลจากคนรัก เมื่อนานวันเข้าปัญหาต่างๆอาจตามมาได้ และเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาบานปลายหรือการมีปากเสียงเกิดขึ้น ลองทำตามสิ่งเหล่านี้เพื่อชีวิตรักที่ดีของคุณทั้งคู่

7 วิธีบริหาร “รักทางไกล”

“รักแท้แพ้ระยะทาง” … คงไม่มีใครอยากจะเสียใจจากเหตุการณ์แบบนี้ เมื่อต้องอยู่ห่างไกลกันแบบเลือกไม่ได้ ไม่ว่าจะด้วยภาระครอบครัว หน้าที่การงาน แต่หากเรารู้จักบริหารความรักระยะไกลให้ราบรื่นชื่นมื่น ระยะทางห่างกันแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อีกต่อไป