Tag Archives: ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

ความพร้อมของระบบต่าง ๆ กับความต้องการอาหารที่เปลี่ยนไปของเบบี๋

เมื่อเด็กอายุมากขึ้น การให้นมแม่อย่างเดียวย่อมไม่พอเพียงต่อการเจริญเติบโตของทารก อย่างไรก็ตาม การเริ่มให้อาหารอื่นเร็วเกินไปอาจส่งผลเสียได้เช่นกัน ฉะนั้น สิ่งที่ต้องโฟกัสคือ ความพร้อมของระบบต่าง ๆ ในร่างกายเบบี๋