Tag Archives: ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

บรรเทาปัญหากล้ามเนื้อและกระดูกของแม่ท้องด้วย “โยคะ”

โยคะ คือ การฝึกฝนร่างกายและจิตใจ ด้วยชุดท่าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ประกอบกับการหายใจ นอกจากมีประโยชน์สำหรับคนทั่วไปแล้ว โยคะยังเป็นการออกกำลังกายที่ดีต่อคุณแม่ตั้งครรภ์ ช่วยบรรเทาและป้องกันปัญหาสุขภาพที่มักเกิดเมื่ออายุครรภ์มากขึ้น หนึ่งในนั้น คือ ปัญหากล้ามเนื้อและกระดูก