Tag Archives: รถใหม่

วิธีซื้อรถครอบครัวอย่างชาญฉลาด ควรคำนึงถึงอะไรบ้าง

หากคุณเป็นมหาเศรษฐี การพิจารณาซื้อรถคันใหม่คงไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนัก แต่สำหรับชนชั้นกลางซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้ว การที่จะเปลี่ยนรถคันใหม่ หรือซื้อรถคันใหม่สำหรับครอบครัวนั้น เป็นเรื่องการใช้เงินที่สำคัญรองลงมาจากการซื้อบ้านทีเดียว เมื่อสมัยที่คุณโสดการตัดสินใจซื้อรถอาจจะเลือกเฉพาะเพียงแค่ความพอใจของคุณ แต่ไม่ใช่อีกต่อไปแล้ว เมื่อคุณมีครอบครัวมีปัจจัยอีกหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากเรื่องราคาแล้ว เรื่องของความปลอดภัยก็เข้ามามีส่วนในการตัดสินใจเพิ่มขึ้นเป็นสำคัญด้วย ขนาดความกว้างแคบเพียงพอไหมกับครอบครัว พ่อ แม่ ลูกหนึ่งหรือสอง หรือมากกว่านั้น ลองศึกษาคำแนะนำเหล่านี้ด้วยเพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการพิจารณาเลือกรถของคุณดู เมื่อคุณครอบครัวของคุณขยายใหญ่ขึ้น ทั้งนี้ “Juliet…