Tag Archives: ยาเร่งคลอด

รู้จัก ’ยาเร่งคลอด’… เผื่อจำเป็นต้องใช้

คุณแม่อาจจะเคยได้ยิน ‘ยาเร่งคลอด’ มาบ้าง แต่อาจจะไม่รู้ข้อมูลในเชิงลึกว่า ยาเร่งคลอด คืออะไรกันแน่ แล้วจะเมื่อไหร่ ใช้ทำไม มีอันตรายหรือไม่ ???