Tag Archives: ยาเม็ดธาตุเหล็ก

เคล็ดลับช่วยให้เจ้าตัวซนห่างไกล “ภาวะโลหิตจาง”

สุขภาพของลูกเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องใส่ใจอยู่เสมอ เพราะเรื่องเล็กน้อยที่มองข้ามอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่รุนแรงได้ หากเจ้าตัวซนมีอาการเซื่องซึม เฉื่อยชา เรียนหนังสือไม่ทันเพื่อน เติบโตช้า เจ็บป่วยง่าย เสี่ยงต่อการเป็นโรคติดเชื้อต่างๆ ได้ง่าย และรุนแรงกว่าเด็กปกติ เหล่านี้คือผลเสียอันเกิดจากภาวะโลหิตจาง

ตั้งครรภ์: กินยาเสริมธาตุเหล็กแล้วไม่สบายท้อง หยุดกินได้มั้ย?

คุณผู้หญิงที่วางแผนมีเจ้าตัวเล็กหรือหญิงตั้งครรภ์ คงเคยได้ยินเกี่ยวกับความสำคัญของ “ธาตุเหล็ก” กันมาบ้างไม่มากก็น้อย โดยแพทย์มักให้ยาเม็ดธาตุเหล็กเสริมให้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์ ปัญหาคือ คุณแม่ตั้งครรภ์บางรายมีอาการไม่สบายท้องหลักกินยาเสริมธาตุเหล็ก จึงเกิดคำถามว่าจะไม่กินยาดังกล่าวได้หรือไม่?