Tag Archives: ยาทาแมลงสัตว์กัดต่อย

4 ยาทาภายนอกที่ควรมีไว้สำหรับเด็กวัยซน

เด็กวัยกำลังหัดเดิน หรือเดินคล่อง สามารถวิ่งเล่นไปมาได้อย่างรวดเร็ว มักจะไม่ค่อยระมัดระวังตัว รวมถึงชอบสำรวจสิ่งรอบตัวบางครั้งเพราะความซุกซนอยากรู้อยากเห็นก็มีอันต้องเจ็บตัวอยู่บ่อยครั้ง