Tag Archives: มะเร็งในผู้หญิง

ทำความรู้จักเพื่อป้องกันกับ 3 มะเร็งร้ายใกล้ตัวผู้หญิง

“โรคมะเร็ง” เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลก เรียกว่าเป็นปัญหาสุขภาพที่ไม่ควรมองข้าม เพราะยิ่งปล่อยไว้ก็ยิ่งอันตราย ในส่วนของสุภาพสตรีนั้น นอกเหนือจากมะเร็งทั่วไป ยังต้องให้ความสำคัญกับมะเร็งทางนรีเวช โดยเฉพาะชนิดที่เป็นกันมากอย่าง มะเร็งรังไข่, มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม

3 อันดับโรคมะเร็งในผู้หญิงที่สาว ๆ ต้องระวัง!

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลก โดยในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อปี 2553 เป็นต้นมา พบว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการเสียชีวิตของคนไทย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยโรคมะเร็งในผู้หญิง อันดับ 1ของบ้านเรา คือ มะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งเต้านม ตามลำดับ