Tag Archives: มะเร็งกระเพาะ

“มะเร็งกระเพาะอาหาร” อีกหนึ่งภัยร้ายจากการกินไม่ระวัง

มะเร็งกระเพาะอาหาร (Stomach cancer) เป็นโรคร้ายที่แฝงตัวอยู่เงียบๆ แม้พบได้ไม่บ่อย แต่หลายคนกว่าจะรู้ตัว เมื่อเกิดอาการชัดเจน โรคก็ลุกลามไปมากแล้ว ทั้งๆที่สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ