Tag Archives: ภูมิคุ้มกันลดลง

นับแคล ลดอ้วน ทำภูมิคุ้มกันลดลง จริงหรือ?

กุญแจสำคัญของการลดน้ำหนักนั้นประกอบไปด้วย 3 ข้อ ได้แก่ 1.การควบคุมอาหาร 2.การออกกำลังกาย 3.การนอนหลับ เมื่อคุณสามารถควบคุมทั้ง 3 อย่างนี้ให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ย่อมได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังอย่างแน่นอน แต่ในบางครั้งเราพบว่า การทำให้ “ตึง” เกินไปกลับส่งผลสะท้อนกลับซึ่งน่ากลัวกว่าที่คิด