Tag Archives: ภาวะภูมิแพ้

ดูแลรอบตัวอย่างไร? ให้ห่างไกลภูมิแพ้

“ภูมิแพ้” เป็นโรคที่พบบ่อยทั่วโลก จากการสำรวจในประเทศไทยพบว่า มีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้น 3-4 เท่าภายในระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา โดยสาเหตุของโรคนี้เกิดจากการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ของคน ๆ นั้น แม้วิธีการป้องกันภูมิแพ้นั้นยังไม่สามารถทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เราสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอาการภูมิแพ้ได้ด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ห่างไกลภูมิแพ้ วิธีดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ห่างไกลภูมิแพ้ ห้องนอน ไม่นำตุ๊กตายัดไส้ด้วยนุ่น หรือขนสัตว์ไว้ในห้องนอน ที่นอน หมอน เลือกใช้ใยสังเคราะห์…

พบคนไทยเป็น “ภูมิแพ้” มากขึ้น 4 เท่าหลังผ่านไปแค่ 10 ปี!

จากสถิติของสมาคมโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาแห่งประเทศไทย พบว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคภูมิแพ้มากขึ้นถึง 3-4 เท่าเมื่อเทียบกับ 10ปีที่ผ่านมาสาเหตุหลักคือ กรรมพันธุ์ และปัจจัยกระตุ้น ทั้งมลภาวะ การสูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย สิ่งสำคัญที่หลายคนมองข้ามคือ ความสะอาดของเครื่องใช้ในบ้าน ประเภทพรมและเครื่องปรับอากาศ เพราะเป็นแหล่งสะสมฝุ่นที่เราสูดดมทุกวัน

พูดกันจังเป็น “ภูมิแพ้” ถามเถอะ มันคืออะไรกันแน่??

โรคภูมิแพ้(Allergy) คือ โรคที่เกิดจากการตอบสนองของร่างกายต่อสารกระตุ้นที่ในภาวะปกติแล้วจะไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย