Tag Archives: ภาวะกระดูกสันหลังคดเอียง

เด็กแบกกระเป๋านักเรียนหนัก เสี่ยงกระดูกสันหลังคดเอียง

“กระเป๋านักเรียน” ภัยใกล้ตัวของลูกน้อยหากกระเป๋านั้นมีน้ำหนักมากจนเกินไป อาจเป็นสาเหตุทำให้บาดเจ็บ กระดูกสันหลังคดเอียง