Tag Archives: ฟ้าผ่า

ไม่อยากเสี่ยงโดนฟ้าผ่า ต้องรู้จักป้องกันตัว!

ช่วงนี้บ้านเราฝนตกหนักติดต่อกันถี่ยิบ นอกจากต้องระวังสุขภาพจากการเจ็บป่วยด้วยโรคหวัดแล้ว อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม คือ อันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่มักเกิดจากฟ้าผ่าตามมา!